Elə proqramlar var ki, mobil telefon nömrəsini yazıb axtarış verdikdə, həmin nömrə başqa telefonlarda hansı adlarla qeyd olunubsa onlar ortaya çıxır. Bu proqramdan istifadə edənlər də əsasən gənclərdir. Sosioloqlar isə bu cür proqramların fəsadlara yol açacağını, hətta ailələrin dağılmasına da gətirib çıxara biləcəyini deyirlər.

Nömrə axtarışı üçün istifadə olunan proqramlar təhlükələrə yol aça bilər.

Hazırda nömrənin sahibinin kim olduğunu tapmaq üçün işlədilən xeyli proqram var. Bu proqrama mobil telefon nömrəsini yazıb axtarış verdikdə, həmin nömrə başqa telefonlarda hansı adlarla qeyd olunubsa onlar ortaya çıxır. Təbii ki, burada mobil nömrənin rəsmi sahibinin adı yox, başqaları tərəfindən telefon kitabçasında qeyd olunan adlar çıxır. Bu proqramdan istifadə edən gənclər də çoxdur. Lakin onlar proqramın təhlükəli olduğunu hesab edirlər.

Sosioloqlar da bildirirlər ki, bu cür proqramların istifadəsi müxtəlif fəsadlara yol aça bilər.

Sosioloq Rəşad Əsgərov deyir ki, bu proqramda adların fərqli qeyd edilməsi ailədaxili münaqişələrə də səbəb ola bilər.

Rəşad Əsgərov bu cür proqramlardan istifadə etməməyi məsləhət görür.